Hz. İbrahim ve Melkizedek

Doğu duvarında bakış açısına göre solda, üsten aşağı üçüncü sıradaki sahnedir. Doğu duvarının iç bölümündeki diğer sahnelerin aksine renk harmonisi oldukça güzeldir. Sağ tarafta ayakta durmakta olan kahin kral Melkizedek önünde diz çökmüş olan Hz. İbrahim peygambere şarap ile ekmek sunmakta, sol eli ile Hz. İbrahim Peygamberi kutsarken, sağ eli ile ona üzerinde yazılar olan bir parşömen vermektedir. Ekmeklerin içinde bulunduğu kap ile şarap testisi oldukça güzel ve süslü bir şekilde betimlenmiştir. Sağ taraftaki kahin kral Melkizedek’in başında kraliyet tacı ve hale vardır, mor kaftanı üzerine kolları, bel kısmı ve etekleri süslü kırmızı bir pelerin giymektedir. Melkizedek’in giyimi Hz. İbrahim Peygamberin giyiminden daha gösterişlidir. Hz. İbrahim Peygamber kırmızı sade bir kaftan ve üstüne mor bir pelerin giymektedir. Sahnenin arkasındaki konik kubbeli binalar Sodom kentini sembolize etmektedir.

Öykü Eski Ahit’in Tekvin Babı’nda geçer; Hz. İbrahim Peygamberin bölgesinde yaşayan krallar arasındaki savaşta Sodom ve Gomore halkı savaşı kaybeder ve tüm malları yağmalanır. Yağmacılar Hz. İbrahim Peygamberin yeğeni Lut ile tüm mallarını da beraberlerinde götürürler. Bunu haber alan Hz. İbrahim kralları kovalar ve onları bozguna uğratarak yeğenini ve mallarını kurtarır. Hz. İbrahim yağmacı kralları yenilgiye uğratıp geri döndüğünde Sodom kralı teşekkür için Hz. İbrahim’i Kral Vadisi olan Şave Vadisi’nde karşılar. Şalem’in Kahin Kral’ı Melkizedek de Hz. İbrahim’i karşılayarak onu kutsar ve ekmek ile şarap sunar.

No items found.