Hz. Meryem’in Elizabet’i Ziyareti

Çevrimli öyküleme içerisinde müjdeden sonra gelen sahnedir. Mağara tapınak doğu şapelinin dış güney duvarında müjde ve Hz. Hz. İsa'nın doğumuna kadar olan sahneler çevrimli öyküleme içerisinde verilmiş olmakla birlikte, Elizabet ile Hz. Meryem’in buluşma sahnesine yer verilmemişti. Sahnede, Vaftizci Yahya’ya hamile olan Hz. Meryem’in teyzesi Elizabet ve Hz. İsa’ya babasız olarak hamile olan Hz. Meryem kucaklaşmaktadırlar. Elizabet Hz. Meryem’den daha yaşlıdır ve sahnenin sağ tarafında, gri bordo giysiler içinde tasvir edilmişken, Hz. Meryem daha genç bir yüzle, bordo sarımtırak giysiler içinde tasvir edilmiştir. Sahnenin arka planında Yahuda Oymağı’nın kenti görülmektedir.

Öykü sadece Luka İncili’nde geçer; Babasız bir çocuğa hamile olmanın sıkıntısı ile bunalan Hz. Meryem kalkarak Yahuda Oymağı’ndan Zekeriya’nın karısı teyzesi Elizabet’in yanına gider. Elizabet Hz. Meryem’i büyük bir mutlulukla karşılar ve Hz. Meryem’in gelişi ile Elizabet’in karnındaki cenin Yahya Kutsal Ruhla dolarak hoplar.

Hz. Meryem ve  Hz. Yusuf’un Buluşması

Elizabet’i ziyaretten sonra, bakış açısına göre sağda yer alır. Sahnenin sağındaki Hz. Yusuf sol elinde bir asa tutmaktadır ve düşünceli bir tavırla Hz. Meryem’i sorgulamaktadır. Hz. Meryem ise, iki elini havaya kaldırmış olarak suçsuz olduğunu nişanlısına anlatmaya çalışırken betimlenmiştir. Her ikisinin
de başında hale vardır ve arka plandaki çok katlı yapılar kenti sembolize etmektedir.

Öykü Matta İncili’nde geçer; Hz. Meryem’in hamile olduğunu duyan Hz. Yusuf şüpheye düşer ve Hz. Meryem’i ihanetle suçlayarak nişanı bozmaya karar verir. Bir melek Hz. Yusuf’a rüyasında görünerek; Hz. Meryem’in Allah tarafından babasız bir oğul doğuracağını, bu zamana kadar Hz. Meryem’e dokunmamasını, fakat daha sonra Hz. Meryem ile evlenmekten vazgeçmemesini söyler.

İslam kaynaklarında ise Hz. Meryem ve Hz. Yusuf’un konuşması hadisesi şu şekilde nakledilir; Hz. Meryem amcasının oğlu Hz. Yusuf ile nişanlıdır. Hz. Yusuf Hz. Meryem’in dindarlığından ve iffetinden emindir fakat hamile kalmasından kuşkuya düşmüştür. Bu durumu bir türlü Hz. Meryem’e açamaz fakat kuşkuları artık dayanılmaz hale gelince Hz. Meryem ile konuşmaya karar verir. Hz. Yusuf üstü kapalı sorular sorarak Hz. Meryem’in nasıl hamile kaldığını öğrenmeye çalışır, Hz. Meryem Aleyhisselam da ona Allah (C.C.)’ın nasıl Adem ve Havva’yı babasız yaratmışsa karnındaki çocuğu da öyle babasız yarattığını söyler. Bu söz üzerine Hz. Yusuf’un şüpheleri ortadan kalkar ve çocuk doğuncaya kadar Hz. Meryem’e dokunmaz.

Aziz Onouphoris ve Ierthos

Aziz Onouphoris 400’lü yıl larda Mısır civarlarında yaşamıştır. Yaşamını çölde geçirmiş yalnız başına bir manastırda yaşayarak burada ölmüştür. Manastır yaşamı dolayısıyla Sumela’da resmedilmiş olmalıdır.

No items found.