Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi (anelipsis)

Anelipsis, Kutsal Haç Şapeli’nde bulunur ve oldukça görkemli bir şekilde resmedilmiştir. Diyebilirim ki, gerek işlenme stili, gerek mekan kullanımı ile, Kutsal Haç Şapeli’ndeki beşik tonoz boyaması Sumela Manastırı’ndaki en görkemli “Anelipsis” sahnesidir. Hz. İsa, beyaz sarımtırak halelerden oluşan bir mandorla içinde göğe yükselmektedir ve dört melek Hz. İsa’nın yükselişi için göğü hazırlamakta iken her iki yanda havarileri ve annesi kendilerinden ayrılan Hz. İsa’ya veda etmektedir. Mağara tapınak doğu duvarındaki sahne de Anelipsis’i betimler fakat Kutsal Haç Şapeli’ndeki boyamanın görkeminden uzaktır. Şapel tavanı beşik tonozdur ve Anelipsis tüm tavana resmedilmiştir. Beşik tonoza yerleşimi ve işlenişi Trabzon Ayasofya’nın doğu apsisindeki Anelipsis ile benzerlik taşır. Sağ üst taraftaki kil boru, muhtemelen içerde yakılan mumların isinin dışarı atılarak boyamalara zarar vermemesi için konulmuştur.

Sümela Manastırı

Freskler

No items found.