Coğrafi Durum

Trabzon ili toprakları tamamen Kuzey Anadolu Dağları’nın kıyı sırası ile kaplanmıştır. Dağların doruk çizgisi güneyde Çoruh vadisine yakındır. Kuzeyde ise birbiri ardınca yükselen ve dar vadilerle sık bir biçimde yarılmış tepeler yer alır. En yüksek tepeler Gümüşhane ili sınırında (Soğanlı Dağ 2750m, Kemer Dağı 2856m Çakır göl Dağı 3063) uzanır. Hurşit Çayı vadisinden doğuya doğru devam eder (Zigana Dağları 2510m). Bu dağların öncüleri yüksek tepeler halinde kıyıya kadar gelir ve deniz üzerinde küt burunlarla sona erer. Doğudan batıya ARAKLI, KOVATA, GÜZELHİSAR (TRABZON), FENER (Yoros) ve KALE burunları gibi burunlar bulunmaktadır. Aralarında dairevi koylar vardır.

Trabzon İlinin kıyı kesimlerinde her mevsim yağışlı, ılık ve nemli bir hava hakimdir. Yükseklere çıkıldıkça yazlar daha serin, kışlar daha uzun ve soğuk geçer. İlin denize komşu olması mevsimlerde gecikmelere yol açar. İlkbahar kışı sonbahar yazı sürdürür.

Tabii bitki örtüsü genellikle rutubetli orman karakteri taşır. Alçak kesimlerde yayvan yapraklı ağaçlar, 1900m'ye kadar da iğne yapraklılar, sık orman altı bitkileri görülür. Daha yükseklerde dağ otlakları vardır. Yağışların az toprağın sızıntılı olduğu kesimlerde Akdeniz İklimini andıran şartlar zeytinliklerin gelişmesine yol açar. Kalabalık kıyı kesiminde tabii orman çok yerde bahçe veya tarla görünümündedir.

Trabzon ili toprakları, kıyı dağlarının yamaçlarından inen yatakları çok sert eğimli, sert akışlı derelerin meydana getirdiği sık bir akarsu ağı ile kaplıdır.Doğudan batıya İkizdere, Değirmendere ve Fol Deresi gibi akarsular vardır.

TOPOĞRAFYA

Sümela Manastırı Trabzonun 54 Km uzağında Zigana bölgesinin  Meryemana Vadisi üzerindedir. Değirmendere denen akarsuyun kollarından biri buradan akar. Manastırın denizden yüksekliği 135m'dir ve bu yükseklik çok diktir zigzaglar yaparak tepeye ulaşılır. Manastırın yamacında yer aldığı tepenin rakımı ise 1628m’ dir.